Wat willen we met deze site ?

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid.

Luchtverontreiniging veroorzaakt vroegtijdige sterfte, bronchitis en astmaklachten, longkanker enz. enz.
Staatssecretaris Heijnen zei in haar openingstoespraak bij het SLA-congres 2022 dat door het inademen van vervuilde lucht jaarlijks in Nederland elfduizend mensen voortijdig overlijden.
Maar dat niet alleen: het beinvloedt ook ons denkvermogen!
 
Daarom probeert de overheid (terecht) de luchtkwaliteit te verbeteren o.a. op basis van de EU-voorschriften en WHO-richtlijnen  en mede onder druk van organisaties zoals het Longfonds, Milieudefensie, Milieu Centraal, MOB en de vele lokale actiegroepen.
Daartoe zijn het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA, met "pilots" en "thema's") in het leven geroepen.
 
Mooie plannen. Maar werkt dat ook? 
 
De realiteit is, dat het meestal bij die plannen blijft of dat het aan de gemeenten of provincies overgelaten wordt om actie te nemen *). Het is allemaal te vrijblijvend. In het regeerakkoord van 2022 komt het woord luchtvervuiling zelfs niet voor! Er wordt alleen gesproken over de uitstoot in de mobiliteitssector. Aanpassing van de wetgeving aan de laatste WHO "Air Quality Guidelines" is wel het minste dat gedaan moet worden!
Hoe het straks zal gaan, als de Omgevingswet van kracht wordt (januari 2023), is ook maar afwachten. Die nieuwe wet zou 26 bestaande wetten met 4700 artikelen op het gebied van de leefomgeving gaan vervangen! Er wordt van heel veel kanten betwijfeld of het digitale stelsel (DSO) het allemaal aan kan. Wij maken ons bovendien zorgen of het gezondheidsaspect met de nieuwe wet voldoende geborgd wordt. Zie het Haskoning rapport "Een gezonde leefomgeving met de Omgevingswet".
 
Vooral hopen we dat deze site voor de overheid een signaal is dat er meer moet gebeuren om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.
 
En verder:
Omdat er van heel veel kanten informatie op ons afkomt (het RIVM, het Planbureau voor de leefomgeving, de WHO enz.) duizelt het je soms en daarom proberen we wat orde te scheppen in deze materie.
In het menu staan verwijzingen naar achtergrondinformatie (incl. video's). Rechts staat het laatste nieuws over het Schone Lucht Akkoord, over de wetgeving alsook gezondheidsaspecten. Onderaan korte actuele berichten uit binnen- en buitenland.
Via de keuzeknop 'dossiers' kunt u zoeken naar specifieke informatie.
  
Maak svp anderen attent op deze site.
 
*) Van de 350 gemeenten die Nederland telt hebben er tot nu toe 100 het SLA ondertekend !
 
logo ongezondelucht fontmeme tenstrijde
 
 

 

 

 

Actueel

 • nadenkenDe hersenen blieven geen vuile lucht.

  17 september 2022
  Het is al lang bekend dat fijnstof invloed heeft op ons lichaam en de long- en hartfunctie aantast. 
  De allerkleinste fijnstofdeeltjes (PM1) komen in je longen en vandaar in je bloed. Normaal zorgt de bloed-hersenbarrière er voor dat bacteriën en verontreinigingen tegen gehouden worden en niet tot de hersenen kunnen doordringen (zie wikipedia), maar met ultrafijnstof lukt dat niet en horen we steeds meer berichten dat daardoor ons centrale zenuwstelsel wordt beschadigd. Ons denkvermogen wordt dan aangetast. Kinderen leren slechter of vertonen lastig gedrag. Schakers maken meer foutieve zetten in een omgeving met vuile lucht dan in schone lucht: lees hier de publicatie “Indoor air quality and strategic decision-making”.  Andere onderzoeken tonen een sterk verband tussen hoge niveaus van luchtverontreiniging en neuro inflammatie (ontsteking van de hersenen of de zenuwen).
  Zie hier links naar de bronnen.
 • nationaalmilieuprogrammaWat is het Nationaal MilieuProgramma (NMP)?

  Juli 2022
  In het NMP komt te staan hoe het kabinet wil gaan zorgen dat “in 2050 onze leefomgeving gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn”. Zie hier de brief aan de 2e Kamer met achtergrondinformatie.
  Op de eerste contouren van dat Programma kan iedereen een reactie geven. Zie de website www.platformparticipatie.nl/nationaalmilieuprogramma.
  Voor wat betreft de ambities voor een schonere lucht is het Programma gebaseerd op het EU-actieplan  “Naar nulvervuiling van lucht, water en bodem”.
  Wat kunnen we inbrengen? Bij voorbeeld: 
  - dat alle gemeenten het Schone Lucht Akkoord moeten steunen
  - dat Nederland de WHO-richtlijnen van 2021 accepteert
  - dat milieuvervuilende bedrijven (zoals Tata-steel) hetzij volledig moeten voldoen aan de milieu-normen of anders moeten sluiten.
  - dat er landelijke voorschriften komen voor het gebruik van open haarden.
 • utopie?

   

  16 augustus 2022

  Minder stikstofuitstoot door verkleinen van de veeteelt in Nederland.

  Niet alleen goed voor de natuur maar ook voor de volksgezondheid (schonere lucht), het klimaat, de economie, het dierenwelzijn, de leefomgeving, de werkgelegenheid en ook …. voor de boeren? Een utopie? Nee !  Het is mogelijk.

  Sommige boeren krijgen de (eenmalige) kans om te stoppen met het boerenvak en iets anders te gaan doen waar ze gelukkig kunnen zijn, terwijl anderen meer plezier zullen gaan beleven van hun (kleinere) bedrijf omdat hun financiële positie beter wordt en er geen zorgen zijn over afbetaling van schulden, geen administratieve rompslomp met de mestboekhouding enz. Bovendien verdwijnt de competitiedwang/drang. (Lees hier wat de columnist van het vakblad veeteelt.nl in 2019 schreef). 

  Wereldwijd zal er door de vermindering van de vleesproductie in Nederland een tekort ontstaan waardoor de prijzen zullen stijgen. Een goed teken!

  Het mestprobleem wordt opgelost doordat er meer koeien de weilanden zullen bevolken. Als bovendien een aantal van de overblijvende (melk)veeboeren overstappen naar een gemengd bedrijf met land/tuinbouw hoeft er geen kunstmest gebruikt te worden.

  De slachterijen, de veevoerfabrikanten, zuivelbedrijven enz. zullen moeten inkrimpen. Geen probleem, want het overtollige personeel kan zo aan de slag in andere sectoren.

  Dus toch geen utopie? Een win-winsituatie!

   

 • logo erasmus

  De invloed van de industriële luchtverontreiniging begint al voor de geboorte

  28 juli 2022

  Industriële luchtverontreiniging beïnvloedt de gezondheid in alle levensstadia. Baby’s die geboren worden in gebieden met zware industrie hebben een lager geboortegewicht. Schoolgaande kinderen hebben slechtere longen en volwassenen gebruiken vaker medicatie voor hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC uitgevoerd in Zeeland.
  De invloed van de industriële luchtverontreiniging begint al voor de geboorte. Dat blijkt uit de gegevens van bijna 4500 baby’s. Hoe meer hun moeders waren blootgesteld aan fijnstof (PM10), stikstofoxide (NOX), zwaveloxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS) hoe lager het geboortegewicht was.
  Lees hier meer.