Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

Door het jaar heen worden op diverse plekken in Nederland traditionele vreugdevuren ontstoken. De Emissieregistratie - onder regie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - heeft voor het eerst berekend hoe groot de uitstoot van vervuilende stoffen van deze vreugdevuren is. Naast fijnstof komen er ook PAKs vrij tijdens de vreugdevuren: 6 procent van de jaarlijkse uitstoot in Nederland.

In Nederland worden jaarlijks vreugdevuren ontstoken bij verschillende evenementen. De bekendste zijn de paasvuren en de nieuwjaarsvuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp. Daarnaast worden vreugdevuren ontstoken tijdens Sint Maarten, Meierbliss, Luilak en vinden er kerstboomverbrandingen plaats.

 

De Emissieregistratie berekende tot voor kort niet de uitstoot van vreugdevuren. Dit komt onder andere doordat de Emissieregistratie ervan uitging dat het aandeel van de vreugdevuren in Nederlandse luchtverontreiniging verwaarloosbaar was. Door het schoner worden van de industrie en het verkeer worden bronnen die eerder klein waren nu relatief steeds belangrijker.

 

De Nederlandse Emissieregistratie stelt sinds begin jaren zeventig de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen vast. Beleidsmakers gebruiken dit als input voor nationale en internationale afspraken over luchtkwaliteit.

Laatste nieuws

Vandaag is het gewijzigde Activiteitenbesluit Milieubeheer gepubliceerd (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-170.html). Daarin worden de voorschriften voor de belangrijke emissies aangescherpt, in lijn met Europese regelgeving,...
Het Gerechtshof Den Haag heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak van Milieudefensie voor gezonde lucht tegen de Nederlandse Staat (lees de achtergrond). Het Hof zegt dat Nederland aan de Europese...
Gemeente Amsterdam: "Schoner verkeer, schonere lucht, gezondere stad!" 3 mei 2019   Na roken, slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer. Amsterdammers...
Kabinet akkoord met harmonisatie milieuzones Automobilisten die rijden op diesel kunnen vanaf 2020 op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone. Gemeenten die een milieuzone invoeren, kunnen...

Actuele luchtkwaliteit

luchtmeetnet

Gegevens van luchtmeetnet.nl

Klik hier