Air pollution and climate change

Nine out of ten people breathe polluted air every day. In 2019, air pollution is considered by WHO as the greatest environmental risk to health. Microscopic pollutants in the air can penetrate respiratory and circulatory systems, damaging the lungs, heart and brain, killing 7 million people prematurely every year from diseases such as cancer, stroke, heart and lung disease. Around 90% of these deaths are in low- and middle-income countries, with high volumes of emissions from industry, transport and agriculture, as well as dirty cookstoves and fuels in homes.

The primary cause of air pollution (burning fossil fuels) is also a major contributor to climate change, which impacts people’s health in different ways. Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause 250 000 additional deaths per year, from malnutrition, malaria, diarrhoea and heat stress.

In October 2018, WHO held its first ever Global Conference on Air Pollution and Health in Geneva. Countries and organizations made more than 70 commitments to improve air quality. This year, the United Nations Climate Summit in September will aim to strengthen climate action and ambition worldwide. Even if all the commitments made by countries for the Paris Agreement are achieved, the world is still on a course to warm by more than 3°C this century.

Luchtvervuiling en klimaatverandering

Negen van de tien mensen ademen elke dag vervuilde lucht in. In 2019 beschouwt de WHO luchtvervuiling als het grootste milieurisico voor de gezondheid. Microscopische verontreinigende stoffen in de lucht kunnen de ademhalings- en bloedsomloop binnendringen en de longen, het hart en de hersenen beschadigen. Elk jaar sterven 7 miljoen mensen voortijdig aan ziekten zoals kanker, beroertes, hart- en longaandoeningen. Ongeveer 90% van deze sterfgevallen bevindt zich in landen met een laag en middelhoog inkomen, met grote hoeveelheden emissies door de industrie, het transport en de landbouw, evenals vuile kookovens en brandstoffen in woningen.

De primaire oorzaak van luchtverontreiniging (het verbranden van fossiele brandstoffen) levert ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering, die op verschillende manieren gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen. Tussen 2030 en 2050 zal de klimaatverandering naar verwachting 250 000 extra sterfgevallen per jaar veroorzaken, van ondervoeding, malaria, diarree en hittestress.

In oktober 2018 hield de WHO haar allereerste wereldwijde conferentie over luchtverontreiniging en gezondheid in Genève. Landen en organisaties hebben meer dan 70 toezeggingen gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit jaar zal de Klimaattop van de Verenigde Naties in september gericht zijn op het versterken van klimaatactie en ambitie wereldwijd. Zelfs als alle toezeggingen van landen voor de Overeenkomst van Parijs zijn bereikt, staat de wereld nog steeds op koers deze eeuw met meer dan 3 ° C te verwarmen.