10
ma, dec

Ultrafijn stof zijn de deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Ieder deeltje is 10.000 keer kleiner dan een millimeter en niet met het oog te zien.

Ultrafijn stof en gezondheid

Ultrafijn stof is zo klein dat het lichaam het minder snel opruimt dan grotere deeltjes, zoals fijn stof. Daardoor blijft het langer in de longen achter na inademen. Ook kan het deeltje door de kleine omvang makkelijker via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijn stof is daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid dan grotere deeltjes fijn stof. 

Over het effect van ultrafijn stof op de gezondheid is wereldwijd nog weinig bekend. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek wordt geprobeerd vast te stellen welke gezondheidseffecten kunnen optreden. De eerste onderzoeken tonen aan dat blootstelling aan ultrafijn stof kan leiden tot ontstekingen in de longen bij mensen. Ook zijn er aanwijzingen dat effecten mogelijk zijn op het functioneren van hart en bloedvaten. In dieren zijn daarnaast effecten op het centrale zenuwstelsel gevonden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het bewijs nu nog echter te beperkt om een advies over veilige concentraties te geven.

Waar komt ultrafijn stof vandaan?

Ultrafijn stof komt vrij bij verbranding. Bronnen zijn bijvoorbeeld de uitstoot van transportmiddelen (auto’s, schepen, luchtvaart), huishoudens (koken, openhaarden) en de industrie. Ultrafijn stof is ook altijd in de lucht aanwezig door chemische reacties en natuurlijke bronnen, zoals vulkanen. De meeste ultrafijn stof in de lucht bevindt zich dicht bij een bron. 

 

hoekleinisfijnstof

(Met dank aan Prof. Dr. Dirk Avonts. Universiteit Gent, http://docplayer.nl/15595936-Effecten-van-drukke-verkeersaders-op-de-gezondheid-prof-dr-dirk-avonts-universiteit-gent-dirk-avonts-ugent-be.html)

RIVM-onderzoek naar ultrafijn stof

Het RIVM is gevraagd om te onderzoeken wat het effect is van ultrafijn stof op de gezondheid van omwonenden rond Schiphol. 

(bron: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof/Ultrafijn_stof)

Zie ook:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_ultrafine

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrafine_particle

Wat willen we met de website ONGEZONDE LUCHT?

Alle maatregelen die de regering neemt (of wil nemen) om de luchtkwaliteit te verbeteren op een rijtje te zetten en er kritisch naar te kijken.

Site in opbouw

Actuele luchtkwaliteit

Gegevens van luchtmeetnet.nl

Klik hier

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: “We weten steeds beter hoe essentieel luchtkwaliteit is voor onze gezondheid. Schone lucht is van levensbelang en een veilig niveau van verontreiniging bestaat niet".