21
do, juni

Ultrafijnstof.

 

Ultrafijnstof is een nog groter gevaar voor de gezondheid dan 'gewoon' fijnstof.

Zie hieronder een korte video waar getoond wordt hoe erg het is

 

Met dank aan de Monitor

 

Mensen rondom Schiphol en de regionale luchthavens maken zich zorgen om hun gezondheid. Hoe ongezond is de uitstoot van vliegtuigen? En wat zijn de regels voor ultrafijnstof?

De presentatie was in handen van Teun van de Keuken. Deze uitzending van het programma De Monitor met de titel Ultrafijnstof en vliegverkeer werd uitgezonden op dinsdag 29 mei door de NCRV.

De volledige uitzending kan hier bekeken worden.

 

Bekijk alle uitzendingen van De Monitor

Maakt u zich ook zorgen over de luchtkwaliteit?

Dan heeft u zonder twijfel uw zienswijze over de concept aanpassing van het NSL(Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) naar de overheid gestuurd

 

Dat kon tot 8 mei.

Zie hier de zienswijze die wij ingediend hebben.

In ons blog kunt u reacties geven.

 

www.ongezondelucht.nl: een initiatief van Ad Louter

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kennisgeving aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018

Het doel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid zodat ze voldoen aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof die door de Europese Gemeenschap in 2008 ijn vastgesteld. Het programma is in 2009 opgesteld door het kabinet samen met de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden.

Van dinsdag 27 maart tot en met maandag 7 mei 2018 kunt u een zienswijze geven over het concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018. 

Achtergrond

In het NSL werken de Rijksoverheid en de decentrale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid, gericht op het overal voldoen aan de (Europese) grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). De meest recente resultaten van de monitoring van het NSL kunt u bekijken op: www.nsl-monitoring.nl.

Reden voor aanpassing

De reden om het NSL aan te passen is dat op een aantal punten nog niet voldaan wordt aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Uit de monitoringsrapportage NSL 2017 blijkt dat in het grootste deel van Nederland wordt voldaan aan de grenswaarden voor NO2 en PM10. De norm voor NO2 wordt nog overschreden langs een aantal drukke straten in binnensteden. De norm voor PM10 wordt nog overschreden op een beperkt aantal punten in gebieden met intensieve veehouderij. Het Rijk heeft samen met de decentrale overheden een aanpak opgesteld om het oplossen van de overschrijdingen van de EU-grenswaarden verder te versnellen en te concretiseren, om zo snel mogelijk overal de grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen. Gezamenlijk wordt gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden. Deze maatregelen worden vastgelegd in de Aanpassing NSL 2018.

Wat houdt de aanpassing in?

Het huidige NSL blijft in stand, er wordt een knelpuntenanalyse en maatregelenpakket aan toegevoegd. In de knelpuntenanalyse wordt ingegaan op de oorzaak van de overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de maatregelenpakketten wordt ingegaan op de maatregelen gericht op de versnelling van het halen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Zienswijze

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

DIGITAAL

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/aanpassingnsl2018.

MONDELING

Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

POST

Directie Participatie

T.a.v. Aanpassing NSL 2018 Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

STUKKEN BEKIJKEN

Alle documenten staan op www.platformparticipatie.nl/ aanpassingnsl2018. Op papier kunt u de stukken van dinsdag 27 maart tot en met maandag 7 mei 2018 tijdens reguliere ope- ningstijden bekijken:

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijnstraat 8, Den Haag.

(Alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).

VERVOLG

Na afloop van de reactietermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen beoordeeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De zienswijzen worden

beantwoord in een Nota van Antwoord die aan het parlement wordt aangeboden. In deze Nota van Antwoord wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze wordt betrokken bij het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018.

Indieners van een zienswijze ontvangen bericht zodra de Nota van Antwoord is verschenen.

INFORMATIE

Meer informatie op www.platformparticipatie.nl/ aanpassingnsl2018 en www.nsl-monitoring.nl.

Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99.

Vragen over het programma? Telefoon 06 45 34 25 85.

Subcategorieƫn