logo ongezondelucht ten strijde

 

 

Bronnen van luchtvervuiling

 

Air pollution INFOGRAPHICS English 4 600

Land- en tuinbouw

- Gebruik van bestrijdingsmiddelen (bijv. bij de bollenteelt). Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft eerder een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid van omwonenden van landbouwgrond. Er waren geen indicaties van gezondheidsproblemen bij de bollenteelt, maar wel in een aantal andere teelten. Het zou goed zijn om met de nieuwe kennis in een vervolg te bekijken of gezondheidsonderzoek nuttig is.

Veeteelt

- Uitstoot fijnstof, methaan enz.
Intensieve veehouderijen zijn een belangrijke bron van fijnstof (PM10). Veehouderijen dragen bij aan de directe (primaire) uitstoot van fijnstof. Bijvoorbeeld via stofdeeltjes vanuit mest, huidschilfers, veren, voer, haren en strooisel. Daarnaast reageert ammoniak (uit bijvoorbeeld mest en stallen) met andere stoffen in de lucht tot secundair fijnstof. Zie https://iplo.nl/praktijksituaties/veehouderijen/fijnstof-veehouderijen/veehouderijen-beoordeling-luchtkwaliteit-fijnstof/
- Verspreiding van bacteriën en virussen, bijv. Q-koorts en vogelgriep (zoönose)
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen krijgen Q-koorts door het inademen van lucht waar de bacterie inzit. Dit kan gebeuren tijdens de lammerperiode (februari tot en met mei) van geiten en schapen. Als deze dieren besmet raken met Q-koorts kan de bacterie vrijkomen tijdens de geboorte van de lammetjes.
Ook het risico van vogelgriep voor mensen moet niet onderschat worden. Behalve vogels sterven nu ook zoogdieren zoals zeehonden, vossen en marters aan de nieuwe vogelgriepvariant die nu in Nederland en andere landen rondwaart.
 

Motorische tuingereedschappen

 • Zaagmachines
 • Bladblazers 
 • Maaimachines

Motorische recreatie 

 • Motorcross
 • Karting
 • Autoraces
 • Motorische tourtochten
 • Oldtimers
 • "Tractor pulling"

Vreugdevuren

Open vuren zoals met Oud en Nieuw, Pasen enz.

Natuurlijke bronnen

 • Vulkaanuitbarstingen
 • Stof, bijvoorbeeld bij stofstormen in droge gebieden en meegevoerd zeezout
 • vluchtige organische verbindingen uit planten
 • Gassen, zoals methaan van natuurlijke oorsprong
 • Rook van bosbranden
Op deze site zullen we op deze oorzaken niet ingaan.
 

Verkeer

 • In Nederland is het verkeer (in de lucht, over land en water) één van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling.
 • Voornamelijk wat de uitstoot van verbrandingsgassen betreft, maar ook door remmen en bandenslijtage,
 • Vooral dieselmotoren hebben de meest schadelijke emissies.

Industrie

 • het verbranden van fossiele brandstoffen bij het opwekken van elektriciteit, bij transport, in de industrie en in huishoudens
 • industriële processen en het gebruik van oplosmiddelen, bijvoorbeeld in de chemische en minerale industrie
 • afvalverwerking
 • asfaltcentrales
 • hoogovens

Huishouden

De belangrijkste bron van huishoudelijke luchtvervuiling is de binnen verbranding van fossiele brandstoffen, hout en andere biomassa gebaseerde brandstoffen om te koken, warmte en verlichting in huizen.