Schone Lucht Akkoord logo

Centraal in de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) staan de themagroepen. De themagroepen sluiten aan op de bijdrage van binnenlandse bronnen van luchtverontreiniging.

 In de infographic hieronder is de bijdrage van de grootste  binnenlandse bronnen weergegeven.

bijdrage per sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themagroepen

Hierin werken deelnemende partijen per thema aan de uitvoering van afspraken, de uitvoering van pilots en de ontwikkeling van effectieve maatregelen en manieren van aanpak om de lucht gezonder te maken. De kennis en ervaringen worden actief gedeeld met andere deelnemers in het SLA via bijeenkomsten voor alle deelnemers, via de nieuwsbrief en via de samenwerkingsruimte op de website.

De maatregelen in het SLA sluiten waar mogelijk aan bij lopende initiatieven. In alle sectoren starten overheden in samenspraak met bedrijven en burgers initiatieven en acties voor schonere lucht.

In het SLA zijn 10 themagroepen geformeerd. Het gaat daarbij om de volgende thema's:

Pilots

In de Uitvoeringsagenda 2021-2023 staan 6 pilots beschreven. In deze pilots experimenteren deelnemers met vernieuwende en vergaande maatregelen om de luchtverontreiniging aan te pakken. Deze pilots gaan over: