logo ongezondelucht fontmeme tenstrijde

 

Verband tussen verontreinigde lucht en Covid-19.

24 mei 2022

Een uitgebreide studie van duizenden COVID-19-patiënten in ziekenhuizen in Ontario heeft verbanden gevonden tussen de ernst van hun infectie en de niveaus van veel voorkomende luchtverontreinigende stoffen waaraan ze werden blootgesteld.
“Dit draagt bij aan het bestaande bewijs dat luchtvervuiling een stille moordenaar is”, zegt Chen Chen, een milieu-epidemioloog aan de Universiteit van Californië en hoofdauteur van de studie gepubliceerd in de Canadian Medical Association Journal.
 
Reeds eerder rapporteerden wij over studies van Spaanse instituten, alsmede die van Harvard en Cambridge die in dezelfde richting wijzen.
 
Ook het RIVM onderzoekt (mede naar aanleiding van kamervragen over dit onderwerp) of een slechte luchtkwaliteit zorgt voor meer coronabesmettingen en of de ziekte COVID-19 daardoor ernstiger verloopt. Deze kennis helpt bij de aanpak van vergelijkbare infectieziekten in de toekomst. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de kwaliteit van de lucht in relatie tot de hoeveelheid en oorzaken van de besmettingen met het coronavirus. Het RIVM doet dit onderzoek samen met Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland.
De resultaten worden naar verwachting in 2023 gepubliceerd.
 
Zie ook het rapport van de Wereldbank 'Incidence of COVID-19 and Connections with Air Pollution Exposure' gedateerd April 2020 met gegevens van 355 gemeenten in Nederland. Ook toen al werd een significante relatie tussen fijnstof deeltjes (PM2,5) en ziekenhuisopname vastgesteld.