18
za, aug

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 juni 2018 de Nota van Antwoord op het concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 naar de Tweede Kamer gezonden. De nota bevat haar reacties op de ingediende zienswijzen met daarbij een indicatie of die tot aanpassing van het concept-kabinetsbesluit zullen leiden.

Naast het NSL werkt de staatssecretaris (samen met andere betrokkenen) aan het opstellen van het "Schone Lucht Akkoord" (SLA) ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit in relatie tot de gezondheid. Een deel van de ingediende zienswijzen zijn ook van toepassing op het SLA.

Reacties op het gewijzigde NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)

Milieudefensie vindt dat, hoewel er een aantal voorstellen zijn overgenomen, het gewijzigde NSL niet goed genoeg om de luchtkwaliteit echt te verbeteren en spreekt van een gemiste kans. Lees hier de reactie van Milieudefensie.

En wat over onze zienswijzen?

De staatssecretaris begint met te zeggen dat zij de zienswijzen die gaan over maatregelen gericht op een generieke verbetering van de luchtkwaliteit 'voor kennisgeving heeft aangenomen'.

1) Voor evenementen, zoals paasvuren, motorcrosswedstrijden, tractorpulling, vuurwerken, oud- en nieuw verbrandingen enz., kon de burgemeester zelfstandig een vergunning verlenen zonder dat daar adequate mogelijkheden waren om bezwaar aan te tekenen.

Ons voorstel, zoals we dat in onze zienswijze betreffende de aanpassing van het NSL naar voren gebracht hebben is niet overgenomen door het Kabinet  in de aanpassing 2018 van het NSL (zie hier).

Wij blijven er bij dat alle activiteiten waar het milieu geweld wordt aangedaan (en in het bijzonder de luchtkwaliteit) getoetst moeten worden aan de voorschriften zoals die vastgelegd zijn in de Wet milieubeheer, de Omgevingswet, de Natuurbeschermingswet, de EU-voorschriften enz.

2) Ook het toekomstig gebruik van open haarden moet nader gespecificeerd worden.

3) Milieuzones

4) Scheepvaart

5) Tweetaktmotoren

6) Motorische recreatie

7) Openbaar vervoer

8) Schiphol/Lelystad

Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan om het NSL op bovengenoemde punten aan te passen.

Bronnen van luchtvervuiling

Het verkeer (over land en water) en de industrie zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Van alle componenten in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofdioxide en ozon (smog) de meeste schade aan de gezondheid.


Maar dit zijn niet de enige bronnen die deze ongezonde stoffen uitstoten. Ook de landbouw en houtstook in en om het huis zorgen voor luchtverontreiniging. Daarnaast vreugdevuren (Oud- en nieuw viering, Pasen) en niet te vergeten het vliegverkeer.

Binnenkort meer informatie over alle bronnen

www.ongezondelucht.nl

besteedt aandacht aan de milieumaatregelen die de Nederlandse overheid neemt.

- klimaat

- luchtvervuiling

- geluid

Links naar websites over de luchtkwaliteit in het algemeen en NSL in het bijzonder

Leefmilieu algemeen

https://www.leefmilieu.nl/

http://www.pbl.nl/

 

Luchtkwaliteit

- Algemeen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvervuiling

https://milieudefensie.nl/recht-op-gezonde-lucht/luchtwacht

https://groenlinks.nl/nieuws/eindelijk-helderheid-over-luchtvervuiling-europa

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtkwaliteit

https://www.longfonds.nl/buitenlucht-en-je-longen/ongezonde-lucht

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/

http://www.pbl.nl/

http://www.who.int/airpollution/en/

- Fijnstof

http://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/lucht/fijnstof

https://newscientist.nl/nieuws/fijnstof-kost-ongeveer-jaar-leven/

- Aktiegroepen

https://www.facebook.com/LBBL-Landelijk-Bewonersberaad-Luchtvaart-166974373994625/?fref=mentions

https://www.leefmilieu.nl/

 

NSL

https://www.nsl-monitoring.nl/

 

Schiphol

http://www.greenpeace.nl/luchtvaart/

http://stopluchtvaartgroei.nl/

https://www.facebook.com/LBBL-Landelijk-Bewonersberaad-Luchtvaart-166974373994625/?fref=mentions

 

Houtkachels en open haarden

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/functies/hinder-houtkachels/#heaa66717-0e37-d109-24ea-b9dde7ea3ec7

http://www.platformhoutrook.nl/

https://houtrook.nl/vuurwerk-houtrook-fijnstof/

http://www.houtrookvrij.nl/goed-om-te-weten/

 

Vuurwerk

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/147845-vuurwerk-milieuvervuilend-en-ongezond.html

 

Tweetaktmotoren

Vreugdevuren

 

 

 

 

 

 

Wat willen we met de website ONGEZONDE LUCHT?

Lees het straks hier.

Site in opbouw

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: “We weten steeds beter hoe essentieel luchtkwaliteit is voor onze gezondheid. Schone lucht is van levensbelang en een veilig niveau van verontreiniging bestaat niet".