logo rijksoverheid kl

Nederlandse wetgeving

Omgevingswet en luchtkwaliteit

Op dit moment staan de belangrijkste regels betreffende luchtkwaliteit in hoofdstuk 5 (titel 5.2) van de Wet milieubeheer (Wm). Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in besluiten (AMvB's) en ministeriële regelingen.

De kern van titel 5.2 Wm bestaat uit luchtkwaliteitsnormen, gebaseerd op de Europese richtlijnen en maatregelen.

Aan houtkachels worden alleen de Europese CE-typekeur veiligheidseisen verplicht gesteld. Wat betreft uitstoot moeten die voldoen aan 30 - 50 % rendement en 1 % CO. Er worden momenteel geen eisen gesteld aan fijnstofuitstoot.  

Artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 verbiedt het:

‘in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor: ... op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid’.

Als dit toch gebeurt zijn gemeenten verplicht om op te treden. Uit de jurisprudentie tot nu toe blijkt dat het moeilijk is om te bewijzen dat hinder of gezondheidsschade optreedt.

De site van het Kenniscentrum InfoMil geeft een goede samenvatting van de belangrijkste wetten en richtlijnen over de luchtkwaliteit in Nederland. Klik hier voor het complete InfoMil overzicht. 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1 januari 2023) verandert er heel veel. Ook de regels betreffende de luchtkwaliteit die hier zijn na te lezen.

Met de nieuwe wet zou er juridisch meer mogelijk zijn om de luchtverontreiniging door de industrie te verminderen dan nu het geval is. Lees het rapport 'Schone lucht dankzij resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies'.

Lees hier wat er nog meer verandert.