Schone Lucht Akkoord logo

 

SLA Voortgangsrapportage:  "minder gezondheidsschade"

 

"De lucht in Nederland wordt steeds schoner."

"We realiseren 47% tot 52% minder gezondheidsschade in 2030 door schonere lucht."

Dat zou blijken uit de voortgangsrapportage van het Schone Lucht Akkoord  die staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (lees hier de brief dd 14 maart 2022 met de bijlage). Een belangrijke conclusie van het RIVM is dat we met het SLA op koers liggen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Of we dat werkelijk halen in 2030 hangt wel af van de daadwerkelijke realisering van nog veel plannen. Ondanks de 'gezondheidswinst' worden ook in 2030 nog miljoenen Nederlanders langdurig blootgesteld aan concentraties stikstofdioxide en fijnstof die de Wereldgezondheidsorganisatie 'ongezond' vindt. Qua stikstofdioxide gaat het volgens het RIVM om ruim 6,5 miljoen mensen en qua (vooral fijn) fijnstof om vrijwel alle Nederlanders
 
Het RIVM heeft de plannen voor schonere lucht van gemeenten, provincies en het Rijk nu voor het eerst doorgerekend.
 
Per gemeente kan op de website van het RIVM bekeken worden hoe schoon de lucht nu is en straks wordt dankzij de maatregelen uit het SLA.

Concreet gaat het om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, binnenvaart, industrie en huishoudens. Voorbeelden van maatregelen die uitstoot voorkomen zijn schonere auto’s, elektrische (bouw)machines, walstroom voor schepen en strengere regels voor de uitstoot van industrie.

Volgens de huidige doorberekende plannen halen we 47% gezondheidswinst in 2030, maar nog niet alle maatregelen konden worden meegenomen omdat zaken nog concreter uitgewerkt moeten worden. Het RIVM schat in dat met onder andere de klimaat- en stikstofplannen we 52% gezondheidswinst behalen in 2030. Bij de voortgangsmeting in 2023 worden de nog ontbrekende maatregelen toegevoegd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een deel van het klimaatbeleid, de stikstofaanpak, het coalitieakkoord en het Fit-for-55 pakket. De meeste winst is te behalen door schoner wegverkeer.

Lees hier het commentaar van de Nederlandse pers.