Schone Lucht Akkoord logo

 

Dashboard SLA.

 

Het Dashboard Schone Lucht Akkoord laat zien hoe het gaat met de uitvoering van de uitvoeringsagenda SLA 2021-2023 en de decentrale uitvoeringsplannen en  geeft informatie over:

- de maatregelen en pilots van SLA-deelnemers

- de voortgang van die maatregelen en pilots.

dashboard sla

 

 

 

 

Op dit moment (oktober 2022) zijn er rond de 50 gemeenten die deelnemen aan een of meerdere pilots. Het valt op dat er nog geen voltooide thema's zijn en heel veel waar nog aan begonnen moet worden.

Lees hier de toelichting en bekijk hier de stand van zaken.