logo rijksoverheid klsla logo klein hpl3

 

 

Schone Lucht Akkoord tijdlijn

 

Een chronologisch overzicht

 
 
- 13 januari 2020

De overheid heeft, samen met 36 gemeenten en 9 provincies, het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend waarin een pakket maatregelen wordt gepresenteerd om "de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken". Lees hier het volledige Schone Lucht Akkoord.

- 13 januari 2021

Eerste Schone Lucht jaarcongres; groeinaar 82 deelnemers

- 26 maart 2021

De Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurde op 26 maart 2021 de Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021-2023 naar de Tweede Kamer. De aanbiedingsbrief is hier te lezen en de Uitvoeringsagenda hier.

- 12 oktober 2021

Motie 2e Kamer van Bouchallikh om de nieuwe WHO advieswaarden op te nemen in het toekomstige luchtkwaliteitsbeleid.

- 10 november 2021

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat roept gemeenten op om mee te doen met het Schone Lucht Akkoord (SLA) en zich ook aan te sluiten bij de Stookwijzer. Lees hier de brief van 10 november 2021.

- 14 maart 2022

Eerste voortgangsrapportage. Liggen we op koers? Lees het hier.

- 30 maart 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de onderzoeksresultaten van RIVM, TNO, GGD Amsterdam en Universiteit Utrecht om de blootstelling aan houtrook vast te stellen door middel van het meten van roet op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gezonden. Lees hier de betreffende brief.

- 19 mei 2022 

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord geactualiseerd.

- 30 mei 2022