tno fijnstof 0622 kl

 

TNO heeft plan voor effectiever fijnstofbeleid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TNO stelt dat met het halen van de huidige fijnstofnorm het fijnstofprobleem niet opgelost is.
 
Met een 5-stappenplan naar fijnstofbeleid zou effectiever gezondheidswinst geboekt kunnen worden waarbij het volgende in gedachte moet worden gehouden:
 
  • Fijnstof is een containerbegrip voor alles wat in de lucht zweeft en kleiner is dan 10 micrometer.
  • Directe emissies van deeltjes in de lucht, noemen we primair fijnstof. Hieronder scharen we onder meer de deeltjes die door de mens veroorzaakt zijn, zoals PAK’s en metalen.
  • Secondair fijnstof ontstaat door chemische reacties van gassen in de atmosfeer, zoals ammoniumnitraat ontstaat uit de combinatie van ammoniak uit de intensieve veeteelt en stikstofdioxide uit andere bronnen.
  • Niet al het fijnstof is van zichzelf schadelijk. Het wordt pas een probleem als het ultrafijn is – kleiner dan 0,1 micrometer – of uit stoffen bestaat die zeer schadelijk zijn voor de mens. Als je hieraan wordt blootgesteld, kan het via de luchtwegen doordringen tot in de bloedbaan.
Het 5-stappenplan werkt als volgt:
 1. - Samenstelling en herkomst bepalen
 2. - Monitoringsstrategie opzetten
 3. - Luchtkwaliteit in kaart brengen
 4. - Lokale gezondheidsrelevante indicator bepalen
 5. - Lokaal fijnstofbeleid opzetten.
fijnstof 5 stappenplan nieuwe aanpak
 

De nieuwe inzichten die dit oplevert, kan de overheid vanaf 2025 meenemen bij het aanscherpen van het fijnstofbeleid. Dat maakt een gerichtere aanpak van dit probleem mogelijk, waarmee de doelstelling voor 2030 binnen handbereik komt.

In het rapport "Fijnstof: norm gehaald, probleem niet opgelost" wordt de nieuwe aanpak besproken.

 

Actueel

 • nadenkenDe hersenen blieven geen vuile lucht.

  17 september 2022
  Het is al lang bekend dat fijnstof invloed heeft op ons lichaam en de long- en hartfunctie aantast. 
  De allerkleinste fijnstofdeeltjes (PM1) komen in je longen en vandaar in je bloed. Normaal zorgt de bloed-hersenbarrière er voor dat bacteriën en verontreinigingen tegen gehouden worden en niet tot de hersenen kunnen doordringen (zie wikipedia), maar met ultrafijnstof lukt dat niet en horen we steeds meer berichten dat daardoor ons centrale zenuwstelsel wordt beschadigd. Ons denkvermogen wordt dan aangetast. Kinderen leren slechter of vertonen lastig gedrag. Schakers maken meer foutieve zetten in een omgeving met vuile lucht dan in schone lucht: lees hier de publicatie “Indoor air quality and strategic decision-making”.  Andere onderzoeken tonen een sterk verband tussen hoge niveaus van luchtverontreiniging en neuro inflammatie (ontsteking van de hersenen of de zenuwen).
  Zie hier links naar de bronnen.
 • nationaalmilieuprogrammaWat is het Nationaal MilieuProgramma (NMP)?

  Juli 2022
  In het NMP komt te staan hoe het kabinet wil gaan zorgen dat “in 2050 onze leefomgeving gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn”. Zie hier de brief aan de 2e Kamer met achtergrondinformatie.
  Op de eerste contouren van dat Programma kan iedereen een reactie geven. Zie de website www.platformparticipatie.nl/nationaalmilieuprogramma.
  Voor wat betreft de ambities voor een schonere lucht is het Programma gebaseerd op het EU-actieplan  “Naar nulvervuiling van lucht, water en bodem”.
  Wat kunnen we inbrengen? Bij voorbeeld: 
  - dat alle gemeenten het Schone Lucht Akkoord moeten steunen
  - dat Nederland de WHO-richtlijnen van 2021 accepteert
  - dat milieuvervuilende bedrijven (zoals Tata-steel) hetzij volledig moeten voldoen aan de milieu-normen of anders moeten sluiten.
  - dat er landelijke voorschriften komen voor het gebruik van open haarden.
 • utopie?

   

  16 augustus 2022

  Minder stikstofuitstoot door verkleinen van de veeteelt in Nederland.

  Niet alleen goed voor de natuur maar ook voor de volksgezondheid (schonere lucht), het klimaat, de economie, het dierenwelzijn, de leefomgeving, de werkgelegenheid en ook …. voor de boeren? Een utopie? Nee !  Het is mogelijk.

  Sommige boeren krijgen de (eenmalige) kans om te stoppen met het boerenvak en iets anders te gaan doen waar ze gelukkig kunnen zijn, terwijl anderen meer plezier zullen gaan beleven van hun (kleinere) bedrijf omdat hun financiële positie beter wordt en er geen zorgen zijn over afbetaling van schulden, geen administratieve rompslomp met de mestboekhouding enz. Bovendien verdwijnt de competitiedwang/drang. (Lees hier wat de columnist van het vakblad veeteelt.nl in 2019 schreef). 

  Wereldwijd zal er door de vermindering van de vleesproductie in Nederland een tekort ontstaan waardoor de prijzen zullen stijgen. Een goed teken!

  Het mestprobleem wordt opgelost doordat er meer koeien de weilanden zullen bevolken. Als bovendien een aantal van de overblijvende (melk)veeboeren overstappen naar een gemengd bedrijf met land/tuinbouw hoeft er geen kunstmest gebruikt te worden.

  De slachterijen, de veevoerfabrikanten, zuivelbedrijven enz. zullen moeten inkrimpen. Geen probleem, want het overtollige personeel kan zo aan de slag in andere sectoren.

  Dus toch geen utopie? Een win-winsituatie!

   


 • smog alarm
  14 augustus 2022
   
  Zolang het "Nationaal Hitteplan" van kracht is geldt er een smogwaarschuwing. Het RIVM adviseert mensen die klachten ondervinden om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. 
   

  Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

  Lees hier meer over smog door ozon (en andere vormen van smog)