Vakblad Veeteelt.nl
 
VRIJDAG, 22 NOVEMBER, 2019
 

Wij boeren, wij zijn gelukkig geboren. Wij mogen opgroeien dicht bij de natuur, hebben het genot van een gezonde levensstijl, zien de wassende dieren en teelten, de geboorte van nieuw leven. En dan komt de ‘maar’.

De beleving van dit geluk wordt ons echter vaak moeilijk gemaakt. Er zijn zieke dieren, er zijn mislukte oogsten. Er zijn ook de overheden en wetgevingen en andere druk op onze bedrijven, economische druk, die groei vooropstelt. En die gelukbelemmerende factoren zijn lastig, vallen buiten onze controle.

Grenzeloze ambitie

Maar er is ook onze eigen ambitie, die soms grenzeloos is. De competitiedrang die ons verblindt. We maken het onszelf moeilijk. En als we dan toch onze doelen halen, vult dat een behoefte in, maar die behoefte komt terug en dan koesteren we nieuwe ambities. Naar nog meer, nog beter. En dan moeten we in competitie gaan, want de middelen zijn schaars, denk maar aan grond. En dan komt die economie weer om de hoek kijken. Dan moeten we nog meer ons best doen, die lat nog wat hoger leggen, want het moet en het zal … Het fenomeen van de vicieuze cirkel.

Competitie

Het is die strijd die we onszelf aandoen. Waarmee we het onszelf moeilijk maken. Wij mannen zijn competitiever van nature. Onze vrouwen wat minder. Het zijn zij die de ongebreidelde ambitie wat meer kunnen plaatsen. Vrouwen ervaren dat onze ambitie, onze competitie zorgt voor strijd en stress. Niet alleen bij onszelf, maar vaak ook bij onze gezinnen.

En geef nu toe, waar word je het meest gelukkig van? Die twintig koeien extra aan de melk of die ‘luierende’ zondagochtend waarop je kan zeggen: nu even niet, ik dommel nog even verder in de zetel? Of van het partijtje tikkertje met de kinderen of van die zieke koe die je moet vangen in de stal?

Werken om te leven

Zelf ben ik nu 15 jaar boer. Dat is nog niet heel lang, maar lang genoeg om te weten dat we werken om te leven en niet andersom. Daarmee wil ik niet zeggen dat we geen ambitie mogen koesteren, dat we niet naar hoge producties mogen streven. Maar hou die ene kost in de gaten: die van het leven.

Tom van Nespen

Actueel

 • Stankoverlast door veehouderijen

  December 2022

  De rechtbank in Den Haag heeft op 14 september 2022 bepaald dat de overheid de omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende beschermt tegen stankoverlast en daarom een schadevergoeding moet betalen (zie o.a. de uitspraak, het tv programma Zembla en de website stankopdekaart.nl). 
  Dat is een goede ontwikkeling, maar er is meer aan de hand. 
  Stank (of eufemistisch ‘geur’ genoemd) is niet alleen irritant vanwege psychische klachten maar ook verwerpelijk door de negatieve invloed op onze gezondheid. De website van de GGD Leefomgeving geeft een goed overzicht van deze materie.
  Al in 2008 rapporteerde het RIVM (mede op basis van een uitgebreide literatuurstudie) over de gezondheidseffecten van de ‘megastallen’ voor omwonenden en werknemers als gevolg van de uitstoot van o.a. ammoniak en fijnstof alsmede bacteriën. Zie hier het rapport dat niets aan waarde heeft verloren.
  Wat heeft de overheid in die 15 jaar gedaan? Gewacht op de rechter !
 • NoodklokWorden de noodklokken niet gehoord?

  Kinderen zijn de dupe van vervuilde lucht.
  21 november 2022
  Luchtvervuiling: slecht voor de natuur, het klimaat, voor mens en dier, maar vooral voor kinderen. 
  Kinderen zijn de grootste slachtoffers van vervuilde lucht omdat hun longen nog groeien en die actiever gebruiken dan volwassenen.
  Van alle kanten luiden de noodklokken:
  - Het manifest van het Longfonds uit 2021: “Geef kinderen gezonde lucht - nu en in de toekomst”.
  - Het rapport van Unicef van augustus 2021: “The climate crisis is a child rights crisis”.
  - De oproep van de American Lung Association uit 2020: “Cleaning up air pollution can reduce risk to children”.
  - Het onderzoek van de universiteiten van Hasselt en Aberdeen van 2022: “Zelfs het ongeboren kind krijgt te maken met de effecten van luchtvervuiling”.
  - De vaststelling van Unicef dat Nederland aan kinderen geen gezonde leefomgeving biedt.Teveel luchtvervuiling, pesticides, geluid enz.! Zie Innocenti Report "Environments and children's well-being" Mei 2022.
  En wat doet de overheid?
  Naar aanleiding van kamervragen over laatstgenoemd onderwerp verwijst de verantwoordelijke minister naar het Schone Lucht Akkoord dat notabene vrijwillig is voor de provincies en de gemeenten ! 
  Het RIVM stelt vervolgens vast (zie rapport 2022-0094) dat de maatregelen die tot nu toe genomen zijn om in 2030 de nieuwe WHO-advieswaarden te halen, onvoldoende zijn.

  Al met al weinig opwekkend.

 • logo tatagroup
  Nog steeds verhoogde depositie

  20 November 2022

  Het RIVM heeft voor de tweede keer onderzocht hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen. De resultaten bevestigen de bevindingen van onderzoek uit 2020 dat in de IJmond grotere hoeveelheden PAK en metalen in neergedaald stof worden aangetroffen dan elders in Nederland.
  Wel is per dorp het beeld iets anders dan in 2020. In Wijk aan Zee, waar in het vorige onderzoek veel PAK en metalen werden gevonden, waren de hoeveelheden nu lager. Dat kwam onder andere doordat er in het voorjaar van 2022 meer zuidwestenwind was dan normaal. Hierdoor was de hoeveelheid in Beverwijk nu juist hoger. In de andere dorpen wisselde het beeld: op sommige plekken zijn minder PAK en metalen gevonden, op andere juist weer meer. Alleen de hoeveelheid ijzer is in het hele IJmond-gebied lager dan in 2020. Dit zou erop kunnen wijzen dat Tata Steel minder ijzer in grof stof heeft uitgestoten. Lees hier het RIVM-rapport.

  Klik hier voor een compleet overzicht van alle artikelen met betrekking tot Tata Steel.

 • geen knalvuurwerk

  Algeheel vuurwerkverbod in twaalf gemeenten bij komende jaarwisseling

  7 november 2022 - NOS nieuws
  Twaalf gemeenten hebben voor de komende jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. Verder stellen twee gemeenten zo'n verbod volgend jaar in en overwegen nog eens minstens tien gemeenten het verbod de komende jaren af te kondigen. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder 223 gemeenten.
  Rond de afgelopen twee jaarwisselingen mocht nergens vuurwerk worden afgestoken vanwege corona en dreigende overbelasting van de ziekenhuizen. Zo'n totaalverbod is er dit jaar niet. Dat betekent dat de in 2020 afgesproken vuurwerkregels weer van kracht zijn: knalvuurwerk, Chinese matten en vuurpijlen zijn verboden, siervuurwerk als cakeboxen is toegestaan.
  Twaalf gemeenten vinden dat niet ver genoeg gaan. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug. Zij vinden de overlast, materiële schade, letsel en milieuvervuiling onevenredig groot en kondigen daarom een algeheel vuurwerkverbod af. Op die plekken is alleen fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, toegestaan.