Schone Lucht Akkoord logo

Schone Lucht Akkoord Nieuwsbrief 26 is verschenen

26 augustus 2022

Onderwerpen:
 • SpUK SLA nog open tot 1 oktober
 • Diemen 100ste deelnemer Schone Lucht Akkoord
 • Besloten (en beveiligde) samenwerkruimte voor SLA-deelnemers
 • Aanscherping emissie-eisen in Besluit activiteiten leefomgeving gepubliceerd
 • Oplegnotitie BBT-conclusies Oppervlaktebehandeling met oplosmiddel
 • Verschenen rapporten
Klik hier om Nieuwsbrief 26 in te zien.

Actueel

 • NoodklokWorden de noodklokken niet gehoord?

  Kinderen zijn de dupe van vervuilde lucht.
  21 november 2022
  Luchtvervuiling: slecht voor de natuur, het klimaat, voor mens en dier, maar vooral voor kinderen. 
  Kinderen zijn de grootste slachtoffers van vervuilde lucht omdat hun longen nog groeien en die actiever gebruiken dan volwassenen.
  Van alle kanten luiden de noodklokken:
  - Het manifest van het Longfonds uit 2021: “Geef kinderen gezonde lucht - nu en in de toekomst”.
  - Het rapport van Unicef van augustus 2021: “The climate crisis is a child rights crisis”.
  - De oproep van de American Lung Association uit 2020: “Cleaning up air pollution can reduce risk to children”.
  - Het onderzoek van de universiteiten van Hasselt en Aberdeen van 2022: “Zelfs het ongeboren kind krijgt te maken met de effecten van luchtvervuiling”.
  - De vaststelling van Unicef dat Nederland aan kinderen geen gezonde leefomgeving biedt.Teveel luchtvervuiling, pesticides, geluid enz.! Zie Innocenti Report "Environments and children's well-being" Mei 2022.
  En wat doet de overheid?
  Naar aanleiding van kamervragen over laatstgenoemd onderwerp verwijst de verantwoordelijke minister naar het Schone Lucht Akkoord dat notabene vrijwillig is voor de provincies en de gemeenten ! 
  Het RIVM stelt vervolgens vast (zie rapport 2022-0094) dat de maatregelen die tot nu toe genomen zijn om in 2030 de nieuwe WHO-advieswaarden te halen, onvoldoende zijn.

  Al met al weinig opwekkend.

 • logo tatagroup
  Nog steeds verhoogde depositie

  20 November 2022

  Het RIVM heeft voor de tweede keer onderzocht hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen. De resultaten bevestigen de bevindingen van onderzoek uit 2020 dat in de IJmond grotere hoeveelheden PAK en metalen in neergedaald stof worden aangetroffen dan elders in Nederland.
  Wel is per dorp het beeld iets anders dan in 2020. In Wijk aan Zee, waar in het vorige onderzoek veel PAK en metalen werden gevonden, waren de hoeveelheden nu lager. Dat kwam onder andere doordat er in het voorjaar van 2022 meer zuidwestenwind was dan normaal. Hierdoor was de hoeveelheid in Beverwijk nu juist hoger. In de andere dorpen wisselde het beeld: op sommige plekken zijn minder PAK en metalen gevonden, op andere juist weer meer. Alleen de hoeveelheid ijzer is in het hele IJmond-gebied lager dan in 2020. Dit zou erop kunnen wijzen dat Tata Steel minder ijzer in grof stof heeft uitgestoten. Lees hier het RIVM-rapport.

  Klik hier voor een compleet overzicht van alle artikelen met betrekking tot Tata Steel.

 • geen knalvuurwerk

  Algeheel vuurwerkverbod in twaalf gemeenten bij komende jaarwisseling

  7 november 2022 - NOS nieuws
  Twaalf gemeenten hebben voor de komende jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. Verder stellen twee gemeenten zo'n verbod volgend jaar in en overwegen nog eens minstens tien gemeenten het verbod de komende jaren af te kondigen. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder 223 gemeenten.
  Rond de afgelopen twee jaarwisselingen mocht nergens vuurwerk worden afgestoken vanwege corona en dreigende overbelasting van de ziekenhuizen. Zo'n totaalverbod is er dit jaar niet. Dat betekent dat de in 2020 afgesproken vuurwerkregels weer van kracht zijn: knalvuurwerk, Chinese matten en vuurpijlen zijn verboden, siervuurwerk als cakeboxen is toegestaan.
  Twaalf gemeenten vinden dat niet ver genoeg gaan. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug. Zij vinden de overlast, materiële schade, letsel en milieuvervuiling onevenredig groot en kondigen daarom een algeheel vuurwerkverbod af. Op die plekken is alleen fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, toegestaan.
 • eu logoVoorstel voor nieuwe EU luchtkwaliteit richtlijn

  27 oktober 2022

  Op 26 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor de nieuwe richtlijn luchtkwaliteit.
  Het meest opvallende in het voorstel is de aanscherping van de grenswaarden voor de meest luchtvervuilende stoffen. Zo moeten uiterlijk in 2030 de jaargemiddelde concentraties PM2,5 en PM10 gedaald zijn naar respectievelijk 10 en 20 μg/m3. Dit is nu 25 en 40 μg/m3. Voor NO2 wordt de nieuwe waarde 20 μg/m3. Dit was 40 μg/m3.
  In 2050 moeten volgens de Commissie dan de advieswaarden zelf behaald zijn, in lijn met de visie 'Zero Pollution' die de EU heeft geformuleerd.
  Bron InfoMil
   
  Noot
   
  De door de Commissie voorgestelde nieuwe grenswaarden zijn echter nog steeds twee keer zo hoog als de meest recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO