eu logo

 

 

 

 

Openbare raadpleging over de luchtkwaliteit

4 oktober 2021 Klimaat Milieubeleid

Op 23 september 2021 publiceerde de Europese Commissie een consultatie over twee regelingen met betrekking tot luchtkwaliteitsnormen. De doelstelling hiervan is om te beoordelen of de huidige Europese maatregelen voor schone lucht voldoende zijn. Ook decentrale overheden kunnen deelnemen aan de raadpleging.

Herziening van twee Richtlijnen inzake luchtkwaliteit

In het kader van de Green Deal is het een actieplan gepubliceerd met de titel: ‘Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul’, beter bekend als het ‘zero pollution action plan’. Het actieplan omvat het voornemen om twee Richtlijnen inzake luchtkwaliteit (2008/50/EG en 2004/107/EG) verder aan te scherpen. Deze herziening van de wetgeving beslaat drie thema’s. Ten eerste identificeren de huidige Richtlijnen dertien luchtverontreinigende stoffen. De Commissie wil deze normen aanscherpen. Bepaalde stoffen voldoen namelijk niet aan de maatstaven die zijn aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, bijvoorbeeld, de norm voor het schadelijkste fijnstof is te laag. Provincies en gemeenten komen in aanraking met de Europese normen als ze maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Luchtverontreiniging is met name een gevolg van mobiliteit, bouw en industrie. Ten tweede is er de bedoeling om de afdwingbaarheid van de Richtlijnen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van de mogelijkheid om sancties en boetes op te leggen aan partijen die de normen overtreden. Als laatste wordt de monitoring en modellering van de luchtkwaliteit en de bijhorende plannen herbekeken. In Nederland komt de bevoegdheid toe aan zowel gemeenten als provincies om toezicht te houden op de naleving van de Europese normen die de luchtkwaliteit regelen.

Raadpleging

De openbare raadpleging was beschikbaar tot en met 16 december 2021. De doelgroepen van de consultatie waren (decentrale) overheden, organisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid of luchtkwaliteit.

De verwachting is dat in 2022 de Commissie hierover een voorstel publiceert.

Bron

Luchtkwaliteit – herziening van de EU-regels, Europese Commissie

Actueel

 • nadenkenDe hersenen blieven geen vuile lucht.

  17 september 2022
  Het is al lang bekend dat fijnstof invloed heeft op ons lichaam en de long- en hartfunctie aantast. 
  De allerkleinste fijnstofdeeltjes (PM1) komen in je longen en vandaar in je bloed. Normaal zorgt de bloed-hersenbarrière er voor dat bacteriën en verontreinigingen tegen gehouden worden en niet tot de hersenen kunnen doordringen (zie wikipedia), maar met ultrafijnstof lukt dat niet en horen we steeds meer berichten dat daardoor ons centrale zenuwstelsel wordt beschadigd. Ons denkvermogen wordt dan aangetast. Kinderen leren slechter of vertonen lastig gedrag. Schakers maken meer foutieve zetten in een omgeving met vuile lucht dan in schone lucht: lees hier de publicatie “Indoor air quality and strategic decision-making”.  Andere onderzoeken tonen een sterk verband tussen hoge niveaus van luchtverontreiniging en neuro inflammatie (ontsteking van de hersenen of de zenuwen).
  Zie hier links naar de bronnen.
 • nationaalmilieuprogrammaWat is het Nationaal MilieuProgramma (NMP)?

  Juli 2022
  In het NMP komt te staan hoe het kabinet wil gaan zorgen dat “in 2050 onze leefomgeving gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn”. Zie hier de brief aan de 2e Kamer met achtergrondinformatie.
  Op de eerste contouren van dat Programma kan iedereen een reactie geven. Zie de website www.platformparticipatie.nl/nationaalmilieuprogramma.
  Voor wat betreft de ambities voor een schonere lucht is het Programma gebaseerd op het EU-actieplan  “Naar nulvervuiling van lucht, water en bodem”.
  Wat kunnen we inbrengen? Bij voorbeeld: 
  - dat alle gemeenten het Schone Lucht Akkoord moeten steunen
  - dat Nederland de WHO-richtlijnen van 2021 accepteert
  - dat milieuvervuilende bedrijven (zoals Tata-steel) hetzij volledig moeten voldoen aan de milieu-normen of anders moeten sluiten.
  - dat er landelijke voorschriften komen voor het gebruik van open haarden.
 • utopie?

   

  16 augustus 2022

  Minder stikstofuitstoot door verkleinen van de veeteelt in Nederland.

  Niet alleen goed voor de natuur maar ook voor de volksgezondheid (schonere lucht), het klimaat, de economie, het dierenwelzijn, de leefomgeving, de werkgelegenheid en ook …. voor de boeren? Een utopie? Nee !  Het is mogelijk.

  Sommige boeren krijgen de (eenmalige) kans om te stoppen met het boerenvak en iets anders te gaan doen waar ze gelukkig kunnen zijn, terwijl anderen meer plezier zullen gaan beleven van hun (kleinere) bedrijf omdat hun financiële positie beter wordt en er geen zorgen zijn over afbetaling van schulden, geen administratieve rompslomp met de mestboekhouding enz. Bovendien verdwijnt de competitiedwang/drang. (Lees hier wat de columnist van het vakblad veeteelt.nl in 2019 schreef). 

  Wereldwijd zal er door de vermindering van de vleesproductie in Nederland een tekort ontstaan waardoor de prijzen zullen stijgen. Een goed teken!

  Het mestprobleem wordt opgelost doordat er meer koeien de weilanden zullen bevolken. Als bovendien een aantal van de overblijvende (melk)veeboeren overstappen naar een gemengd bedrijf met land/tuinbouw hoeft er geen kunstmest gebruikt te worden.

  De slachterijen, de veevoerfabrikanten, zuivelbedrijven enz. zullen moeten inkrimpen. Geen probleem, want het overtollige personeel kan zo aan de slag in andere sectoren.

  Dus toch geen utopie? Een win-winsituatie!

   


 • smog alarm
  14 augustus 2022
   
  Zolang het "Nationaal Hitteplan" van kracht is geldt er een smogwaarschuwing. Het RIVM adviseert mensen die klachten ondervinden om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. 
   

  Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

  Lees hier meer over smog door ozon (en andere vormen van smog)