logo stanford university

 

Koken op gas: slecht voor het klimaat en voor de gezondheid!

Recent onderzoek (januari 2022) van de Amerikaanse Stanford universiteit laat zien dat het koken op gas niet alleen slecht is voor het klimaat vanwege de CO-uitstoot maar ook voor de gezondheid. Dat is vooral het geval in keukens met een slechte ventilatie of afzuigkap vanwege de bij de verbranding ontstane stikstofoxides o.a. NO2 die kunnen leiden tot astma en andere ademhalingsklachten.

Bij de experimenten werden concentraties van meer dan 100 ppb (parts per billion) aan NO2 gemeten.

De WHO geeft als richtlijn voor stikstofdioxide in de buitenlucht een waarde van 25 µg/m³ aan gedurende 24 uur of 10 µg/m³ als jaarlijks gemiddelde (overeenkomend met 5,4 tot 13,5 ppb).

De gemeten hoeveelheden stikstofdioxide liggen ver boven de geadviseerde WHO-waarden.

Een verdere boosdoener in de keuken is het gas zelf (methaan) dat vrijkomt voordat het aangestoken is.

Lees de publicatie in het blad Environmental Science & Technology hier

Omrekeningsfactoren voor stikstofdioxide

1 ppb = 1,88 µg/m³ (WHO) 

1 µg/m³= 0,540 ppb

1 ppm = 1000 ppb

N.B. ppb (parts per billion) is in Nederland delen per miljard

 

Tips om de lucht in huis gezonder te maken vindt u op de site van het Longfonds

 

 

Actueel

 • logo erasmus

  De invloed van de industriële luchtverontreiniging begint al voor de geboorte

  28 juli 2022

  Industriële luchtverontreiniging beïnvloedt de gezondheid in alle levensstadia. Baby’s die geboren worden in gebieden met zware industrie hebben een lager geboortegewicht. Schoolgaande kinderen hebben slechtere longen en volwassenen gebruiken vaker medicatie voor hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC uitgevoerd in Zeeland.
  De invloed van de industriële luchtverontreiniging begint al voor de geboorte. Dat blijkt uit de gegevens van bijna 4500 baby’s. Hoe meer hun moeders waren blootgesteld aan fijnstof (PM10), stikstofoxide (NOX), zwaveloxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS) hoe lager het geboortegewicht was.
  Lees hier meer.
 • fijnstofTwijfels aan de fijnstofnorm

  21 juli 2022

  De fijnstofnorm die we momenteel in Nederland gebruiken, is gebaseerd op de massa van alle fijnstofdeeltjes die in een kubieke meter lucht aanwezig zijn.
  Dat kan beter. Niet elk fijnstofdeeltje heeft namelijk dezelfde impact op de gezondheid. De gezondheidsimpact hangt samen met de reactiviteit van de deeltjes in het fijnstof, en deze wordt weer bepaald door andere eigenschappen zoals de chemische samenstelling en de grootte van de deeltjes. Zo zullen bijvoorbeeld de heel kleine deeltjes( 0,1 μm), die dus nauwelijks iets wegen, dieper in de longen terechtkomen. In het TNO-rapport 'Fijnstof: norm gehaald, probleem niet opgelost' met als ondertitel 'Beter onderscheid leidt tot meer gezondheidswinst' wordt uitgelegd hoe het anders moet. Klik hier om het rapport te lezen.

  Achtergrond informatie over fijnstof is te vinden in dit TNO 'minicollege'.


 • smog alarmOp dinsdag 19 juli is er net als in de afgelopen dagen in heel Nederland kans op smog door ozon. Hoewel de onzekerheid nog groot is, verwacht het RIVM dat de luchtkwaliteit in heel Nederland dan “zeer slecht” kan zijn. Daarom geeft het RIVM voor die dag een smogalarm af. 
  Het RIVM adviseert mensen die klachten ondervinden om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. 
  Er geldt woensdag een smogwaarschuwing - in plaats van een smogalarm- voor mensen die gevoelig zijn voor smog. In de loop van woensdag neemt de kans op regenbuien toe. Dit zorgt er voor dat de ozonconcentraties geleidelijk omlaag zullen gaan en waarschijnlijk donderdag onder de waarschuwingsdrempel zakken.

  Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

 • 220622 steenkolenKolencentrales weer op volle kracht. En de ziekenhuizen?

  26 juni 2022

  Blijkens een bericht op de website 'Open Rotterdam' maakt men zich in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam zorgen over de luchtkwaliteit nu het kabinet de elektriciteitsproduktie uit kolencentrales wil opschalen. Uit ervaring weet men dat bij één op de vijf kinderen met astma hun aandoening direct gerelateerd is aan stikstofdioxide. Kolencentrales (waarvan er twee op de Maasvlakte staan) zijn, naast de uitstoot van CO2, ook verantwoordelijk voor een forse toename van stikstofdioxide en fijnstof in de lucht.
  Nu de produktie van de kolencentrales verdubbelt is het aannemelijk dat ook de uitstoot dat doet.